S  Y  S  T  E  M  A

RUSKÉ BOJOVÉ UMĚNÍ

Systém reálné obrany SYSTEMA – není bojový sport, je to způsob boje. Tento systém si může osvojit každý člověk pochopitelně na různé úrovni, který v sobě najde odvahu a sílu vzít svou ochranu, i ochranu svých blízkých i náhodných spoluobčanů v tísni, do svých rukou. Ovládnutí principů SYSTEMY je v rukou každého člověka. Umožní obnovit důvěru ve vlastní schopnosti, zvýšit přirozené sebevědomí,  zvýšit přirozenou pohyblivost svého těla....

Dříve narození si jistě pamatují hry kluků. Vyzbrojování se po domácku vyráběnými luky, šípy, praky, oštěpy a nevím čím vším ještě. Prostě přirozeně se zabývaly svým budoucím úkolem. Jako muži, naučit se bránit sebe, své blízké, rodinu, a posléze i svou vlast.

Absence základního vojenského výcviku, nebo alespoň absolvování několikadenních praktických kurzů v ovládání základních zbraní, mají na tuto zemi katastrofální a devastující účinky.

Cílem této naší aktivity je, naučit se eliminovat vlastní fyzické ohrožení v nebezpečném prostředí, adekvátně reagovat na nenadálou agresy v různých prostředích běžného života, jako je ulice, společné domovní prostory, restaurace/hospoda, park, dopravní prostředek atd.

Ve speciálním dokumentu budete mít možnost dozvědět se  informace o tom, jakou roly hráli a i dnes hrají muži v rodinném společenství, výchově dětí, obraně rodiny, obraně společenství a obraně rodné vlasti.

Dříve narození si jistě pamatují hry kluků. Vyzbrojování se po domácku vyráběnými luky, šípy, praky, oštěpy a nevím čím vším ještě. Prostě přirozeně se zabývaly svým budoucím úkolem. Jako muži, naučit se bránit sebe, své blízké, rodinu, a posléze i svou vlast.

Zaujalo Vás to? Chcete se dozvědět více? Rádi Vás poskytneme komplexnější informaci...