O NÁS     

ALTERNATIVA PRO ČECHY, MORAVU A SLEZSKO

O nás - naše cíle

Jsme zapsaný spolek všech rodin, matek, otců, nezávislá na politické příslušnosti, nebo víře.

10. 10. 2018

Dne 10.10.2018 proběhla schůzka k založení spolku Tradiční rodina z.s. Byl navržen výkonný výbor v tomto složeni

 • Ivana Schneiderová - předsedkyně
 • Ing.Jan Brada - místopředseda

 • Dagmar Kuricová - místopředsedkyně

 • Jan Machus - člen

 • Marie Švédová - členka

Vznik a aktivity občanské iniciativy:

 • 27. 3. Ivana Schneiderová energicky přijala výzvu zorganizovat shromáždění na uchránění české rodiny od ratifikace Istanbulské úmluvy a od přijetí Dublinu IV. Byla sepsána petice, která byla záhy prezentovaná na FB. Bylo zorganizováno setkání občanů v Olomouci a na Velikonoční pondělí na Horním Náměstí. Zde byla informována veřejnost.
 • Byla dána do oběhu petice v tištěné podobě, prostřednictvím e-mailů, FB, Messengeru, osobními setkáními.
 • Bylo zorganizováno Velikonoční setkáno, umístěny odkazy na FB
 • 3. - 5. 4. byly založeny FB stránky, které do 5-ti dnů zaznamenaly dosah 31.500 občanů a 360 sledujících.
 • od 5.4. jsou organizovány petiční stánky každý čtvrtek a pátek u vlakového nádraží v Olomouci a v sobotu u Kauflandu.
 • Byla založena občanská iniciativa a zveřejněn MANIFEST, vyzývající vládu, Parlament a odpovědné úředníky, aby konali ve prospěch českých občanů
  byla založena internetová petice.
 • 11. 4. byly zaslány jménem občanské iniciativy dopisy jednotlivým poslancům ve vedení PS, vedoucím klubů jednotlivých politických stran a většině poslanců.

 

Průběžně zjišťujeme relevantní a především ověřené informace o aktivitách, které mohou ohrozit fungování naši země především ve vztahu k tradičním rodinám, otcům, matkám, dětem, tradičním historickým a kulturním hodnotám.

Význam loga:

3 body symbolizují: dva rovnoběžné jsou ŽENA a MUŽ, kteří pod sebou spojují symbol dítěte/ochraňují ho a vedou - drží za ruce. Spojnice tří bodů tvoří trojúhelník ve žluté barvě - jako vycházející slunce, symbol zrodu a zachování života. Tento celek uzavírá pevný kruh, což je rodinný svazek, rodinné pouto, které vše obklopuje a zaštiťuje.

Barvy: červená je láska, zelená je život a růst, žlutá symbolizuje opakující se zrození k životu v každém novém dni.

V tomto smyslu chceme působit a pomáhat pojmu RODINA k jeho vzkříšení a zachování...

Chcete nás podpořit finančně?

Děkujeme za jakoukoliv finanční částku, děkujeme za podporu, finanční dary budou využity na nutné výdaje, tonery, papír, nutné cesty a jinak potřebné účely.

Číslo transparentního účtu:
2601440801/2010