Žádost o schůzku s panem Babišem ve věci ratifikace Istanbulské úmluvy a Globálních paktů

Žádost o schůzku ve věci ratifikace Istanbulské úmluvy a Globálních paktů

Vážený pane premiére Babiši,

obracíme se na Vás se žádostí o osobní schůzku, na které bychom s Vámi
chtěli probrat mezinárodní smlouvy – Istanbulskou úmluvu a Globální
pakty, u kterých se blíží jejich schvalování a ratifikace. My tyto
smlouvy považujeme pro Českou republiku za vysoce rizikové a nevýhodné.

Na schůzce Vám taktéž chceme předat zpracované materiály související s
těmito smlouvami. Jsme rádi, že jste na Evropské radě V4 prosadili
zamítnutí povinných kvót, nicméně Dublin IV není jediným mezinárodním
dokumentem, který takové přerozdělování migrantů podmiňuje.

V červenci dostanete na stůl první z Globálních paktů – Globální pakt o
uprchlících, který společně s Globálním paktem o bezpečné, řádné a
pravidelné migraci omezí naší migrační politiku, protože soudy po jeho
ratifikaci budou muset podle Ústavy čl. 10 rozhodovat v případných
žalobách na základě těchto mezinárodních paktů.

Od Newyorské deklarace, která je stavebním základem Globálních paktů, v
minulosti odstoupilo Maďarsko a Spojené státy americké a oba státy se
stáhly z příprav Globálního paktu o migraci, neboť je neslučitelná s
jejich migrační politikou! My Vás chceme požádat, aby jste za Českou
republiku přijal stejná stanoviska, jako USA a Maďarsko.

Dne 21. a 22. června jsme pořádali veřejnou akci na pražském Klárově,
kde jsme na tyto smlouvy upozorňovali. V průběhu příprav se na nás
obrátili i lidé, kteří organizují demonstrace proti Vám a proti panu
prezidentovi Zemanovi s příslibem, že nám „naženou“ na tuto akci velký
počet lidí.

Akce nebyla zaměřená proti Vaší osobě a jejím účelem nebylo demonstrovat
za Vaše odstoupení nebo odstoupení Vaší vlády. Proto jsme takovouto
„velkorysou“ nabídku samozřejmě zamitli.

Vážený pane premiére, v médiích a na veřejnosti jasně a zřetelně
zaujímáte nesouhlasné stanovisko s přijímáním imigrantů na území České
republiky na základě povinných kvót nebo
nařízení či požadavky mezinárodních společenství a organizací.

My Vás žádáme ,aby jste zaujal jasné stanovisko v otázce ratifikace
Globálních paktů a zabránil jejich ratifikacím. Dále Vás žádáme , aby
vláda po vzoru Maďarska a USA odstoupila od všech pro-imigračních
deklarací. Chceme a trváme na tom, aby migrační a azylová politika
nadále zůstala jen a pouze v pravomoci státu, nesouhlasíme se změnou
azylové a migrační politiky České republiky.

V příloze emailu naleznete podrobnější informace a vysvětlení, čím jsou
pro Českou republiku zmíněné mezinárodní smlouvy rizikové.

Dále Vás prosíme o zmíněnou schůzku, za kterou dopředu děkujeme.


S přátelským pozdravem a přáním pěkného dne

Zdeněk Chytra
Chudenická 1059/30
PSČ 102 00 Praha – Hostivař

zdenek.chyra@mojehrdost.cz
+420 731 457 985
+491 152 3883 5002