Nechci být rukojmí IÚ

Nechci být rukojmí IÚ

Preambule uvádí, že:

…násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji;

násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež  ženám vnucují

podřízené postavení vůči mužům;

Cítím se být silnou, moudrou, zdravě sebevědomou, praktickou, ženou s všeobecným přehledem s bakalářským titulem.  Již v úvodu IÚ je mi podsouvána myšlenka, že jsem podřízena muži, že jsem diskriminována a je mi bráněno v plném rozvoji a to ve všech oblastech mého života. Dále je mi podsouváno, že muž zneužívá své postavení a používá násilí a vnucuje mi nižší postavení. Já se však cítím stejně hodnotná jako muž. Tímto prohlášením byla narušena má psychická integrita a cítím se byt psychicky znásilněná. Koho můžu zažalovat?

M.S.