Zánik lidstva? – Ivana Schneiderová

czechfreepress.cz

Istanbulská úmluva a Gender ideologie do ní vložená. Zánik lidstva? – Ivana Schneiderová


Riziko je opravdu extrémně vysoké!

Tato smlouva, v jedné své části, nedefinuje přesně pojem „stereotypní pojímání rolí žen a mužů“, a proto lze pod něj „schovat“ v podstatě cokoliv.

Právě v tomto bodě je Istanbulská smlouva zneužitelná a společensky nebezpečná.

Cituji:

„Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“

Zdroj: Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – Článek 12 – Obecné závazky

Nyní se nad tím hlouběji zamysleme:

Vymítit předsudky, zvyky a tradice? Co by to představovalo v praxi? Zvyky, jaké máme zvyky?
Jsme zvyklí říkat mámě mámo, maminko, mamulko a tátovi taťko, tatínku. Podle Gender ideologie je to starý vzor hodný nápravy a děti by měly říkat rodič. Když se dítko učí mluvit, jak jednoduše řekne máma, táta, bába, děda, jde to prostě s výdechem, je to přirozené. Jak je těžké se naučit říkat „r“.

Dalšími zvyky jsou například Vánoce. V Německu již mají místo nich „Zimní svátky“, aby neuráželi. Nás to neuráží? Mě pojem „Zimní svátky“, jako náhražka za tradiční Vánoce uráží. Co zde bylo tradicí po staletí, najednou začne někoho pohoršovat?

Zvyky Velikonoční, pomlázka, polévání vodou. Pro Kanaďany a některé další je to nepochopitelné. Nikdoz civilizovaných zemí nepřizpůsobuje své tradice a svátky nám, když tam přijedeme na návštěvu, nebo požádáme, jestli u nich nemůžeme bydlet.

Přátelé, to si snad nenecháme vzít? Tady už není čas jen z povzdálí přihlížet.

Další zajímavé informace nawww.tradicniceskarodina.cz

Za náš tým: Ivana Schneiderová