PETICE, PROVOLÁNÍ, DOKUMENTY      

ALTERNATIVA PRO ČECHY, MORAVU A SLEZSKO

Důležité dokumenty pro Vaši orientaci i dění kolem nás – bez informací se stáváme jen stádem bez pastýře…


PROSÍM, POMOZTE NÁM!

12.10. POMOZTE ŠÍŘIT DŮLEŽITÉ INFORMACE! Rozesílejte, informujte, šiřte, vždyť přece Jde o naše děti

12. 10. 2018:   Pokračujeme ve sbírání petic, kdo sbírá, prosím info na email - abychom byli v pružném spojení a v případě potřeby je hned odeslali.


Nový termín odevzdání podpisových archů byl do 30.10. 2018 


POSLEDNÍ VERZE PODPISOVÝCH ARCHŮ KE STAŽENÍ ZDE

Blíží se datum schvalování Istanbulské úmluvy. Politiky to většinou nezajímá a řeší jen viditelné věci, jako poplatek v lékárnách, nebo přidání jedné stokoruny k důchodům. Nebezpečí pro rodiny a národ je přitom VELMI REÁLNÉ! Musíme politiky přinutit, aby se tím zabývali! Potřebujeme Vaši podporu, Vaše podpisy pod petici, která na to upozorňuje!

POMOZTE NÁM!

 

*Podpisové archy zasílejte na adresu Ing. Jan Brada, Dvořákova 63, 750 02 Přerov.

HLAVNĚ TO NEZAPOMEŇTE VČAS ODESLAT, AŤ VŠECHNA NÁMAHA NENÍ ZBYTEČNÁ. 

Nový termín odevzdání podpisových archů je do 30.10. 2018


 

Nyní nelze být apatický. Kdo spí v demokracii - probudí se v diktatuře...

Kdo dnes nechce ochránit rodinu, nebude zítra mít co ochraňovat. A po likvidaci rodiny následuje likvidace národa....

 

Bez Vaší aktivní pomoci nedokážeme politiky donutit ke spolupráci a pomoci...

Děkujeme....

  Pozvánka občanské iniciativy Tradiční česká rodina

na:

                                                           Předání petice proti  přijetí Istanbulské smlouvy

                                  "Chceme zachovat tradiční rodinu, odmítáme ratifikaci Istanbulské úmluvy"

                                              Úterý 6. listopadu ve 13:30 hod., PS PČR Směnovní 1, Praha

Ivana Schneiderová, občanská iniciativa Tradiční česká rodina

Česká republika má v otázce prevence a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí vlastní zákonné prostředky, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami. Lidská práva zaručuje Ústava České republiky společně s Listinou lidských práv a svobod. „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí“ (Istanbulská úmluva) je z těchto důvodů zbytečná a diskriminuje práci a činnos t již stávajících organizací, zabývajících se tímto tématem. 

Istanbulská úmluva skutečné potírání násilí na ženách neřeší. Pouze vede k dalšímu protlačení genderové ideologie s drastickými dopady na tradiční rodinu.

Istanbulská smlouva podmiňuje odvod finančních prostředků ze státního rozpočtu do neziskového sektoru a nutí stát převést své kompetence na neziskový sektor, což je naprosto nepřijatelné. 

 

 Smlouva přesně nedefinuje pojem tzv. „stereotypní pojímání rolí žen a mužů“, pod který lze „schovat“ v podstatě cokoliv a tím je zneužitelná a společensky nebezpečná.

Istanbulská úmluva je přímým zásahem do školství a vzdělávání mládeže. Na základě této úmluvy mají být děti poučováni o „nestereotypních genderových rolích“, což je snaha o indoktrinaci dětí vedoucí k „genderové neutralitě“ a vzniku jakéhosi třetího pohlaví. Praxe západních zemí, ke kterým se máme přijetím Istanbulské smlouvy přiblížit, hovoří jasně. Tam si děti v raném věku vývoje „mohou vybrat“ vlastní pohlaví, což je naprosto společensky, morálně, kulturn ě a historicky nepřijatelné. 

Plnění Istanbulské úmluvy má kontrolovat Expertní skupina pro potírání násilí vůči ženám a domácího násilí – GREVIO při Radě Evropy, což je nepřijatelný zásah do suverenity státu a jejího právního prostředí. Členové a delegáti této skupiny požívají imunitu na slova, na právní postih, zavazadla a listiny budou nedotknutelné, i když skončí s činností. 

Česká republika Istanbulskou úmluvu podepsala již v roce 2016 a zavázala se k jejímu budoucímu přijetí. Požadujeme však, aby současná vláda - po vzoru Slovenska, Bulharska, Maďarska, Lotyšska, Lichnštejnska a dalších států -  Úmluvu odmítla ratifikovat.

Kontakt:

Ivana Schneiderová

tradicni.rodina@seznam.cz

Předání petice

Petice byla předána předsedkyni petičního výboru JUDr. Heleně Válkové dne 6.11.2018 v Poslanecké sněmovně PČR, před veřejným slyšením.
Sebrali jsme 8 789 podpisů na 583 podpisových arších s originálními podpisy. Nezávisle na naší petici vznikla v květnu 2018 druhá petice adresovaná poslancům a senátorům, která měla 12 500 podpisů proti ratifikaci Istanbulské úmluvy (Mgr. Nina Nováková). Naše internetová petice měla k datu předání 6 020 podpisů.
Amnesty International s Českou ženskou lobby měli 10 556 podpisů na internetu a 44 podpisů na podpisových arších,
 
 
Slyšení bylo podle představitelů výboru svoláno především z důvodu, aby se s tématem a jednotlivými argumenty lépe seznámili samotní poslanci. „Diskuze se podařila udržet ve věcné rovině, nedocházelo k napadání jednotlivých stran protistranami. Účel byl naplněn, zazněly všechny názory, byli tam i někteří poslanci, kteří si mohli vyslechnout argumentaci obou stran, takže cíle bylo dosaženo,“ 
 
Pro přijetí Istanbulské úmluvy zazněly jen důvody: násilí páchané na ženách:
"Zcela jednoznačně podporujeme ratifikaci úmluvy, Česká republika tak potvrdí, že jí záleží na lidech, kteří se nemohou, nebo neumí bránit," oponovala Stelzerová, která poukazovala především na to, že úmluva pomůže například v boji za pomoc lidem, kteří jsou terčem domácího násilí.  
 
Proti přijetí jsme měli také další články č. 3, kdy je dívka mladší 18 let nazvána ženou a tak ne porušena listina práv dítěte.
Dále např. čl. 12 - vymýcení předsudků, obyčejů a tradic...
čl. 14 vzdělávání, čl. 20 další služby, vznik dalších neziskových organizací,čl. 27 - oznamovací poninnost kaýdého kdo se "rozumně domnívá"...čl. 60 otevření azylové politice, kdy každá žena či muž, na kterých je pácháno genderové nísilí může požádat o azyl a dostane status uprchlíka, či mezinárodní ochranu, čl. 61 vyloučení návratu do země původu, čl. 66 expertní skupina Grevio, která bude dohlížet na státy jak dodržují zavádění Istanbulské úmluvy do praxe. Její neomezená imunita, i když skončí s činností, na písemnosti, na zavazadla, na řízení v tresní věci. Nejen na členy Grevia, ale také na všechny šleny delegace, počet členů není uveden.
Debata byla tříhodinová a sál plný.
V diskuzi se vystřídali např. za odpůrce: Mgr. Nina Nováková: "Prosíme parlament, aby nečinil souhlasné rozhodnutí nyní ani nikdy v budoucnosti. Úmluva je pro naši zemi zbytečná a v konečném důsledku nebezpečná."
Za náš petiční výbor: Ivana Schneiderová - proslov v příloze (přidat k tomu foto-v příloze)
PhDr. Vladimíra Vítová, dále Vladislava Šuleková se svým osobním příběhem, Jiří Fábik - konkrétní případy křivého obvinění, Jiří Černohorský k azylové politice úmluvy a čl. 70, ke Národní parlamenty budou přizvány k účasti na kontrole opatření přijatých k provádění této úmluvy.
 

Během jednání výboru promluvili i někteří poslanci, shodou náhod jsou buď už rozhodnuti, že budou hlasovat proti úmluvě, nebo o tom vážně uvažují. Proti úmluvě vystoupil Marek Benda z ODS a poslanci ANO Patrik Nacher a Aleš Juchelka, Jiří Kobza za SPD.

 
Konečné rozhodnutí o úmluvě bude na všech poslancích, kteří ještě úmluvu ani nezačali probírat. Zatím k ní zaujala stanovisko jen vláda, která s úmluvou souhlasí, stejně jako zástupci ministerstev. Petice ale můžou konečné rozhodnutí poslanců a senátorů ovlivnit. Jednání budou probíhat v lednu či únoru, přesné datum není stanoveno.
 
Do té doby probíhá naše informační kampaň formou letáků a diskuzí. 
 
Kdo se chce zapojit může napsat na e-mail: tradicni.rodina@seznam.cz