Kategorie: EU

Tragické přehmaty….a udání

Podle IÚ nahlašovací povinnost má každý, kdo se domnívá. Paní se nedomnívala, celé si vymyslela. Dnes tento otec po dlouhých tahanicích je na svobodě. A takových případů je více. V případě přijetí ratifikace IÚ by neměl dovolání.  novinky.cz Muž strávil tři čtvrtě roku ve vazbě kvůli křivému obvinění z týrání – Novinky.cz středa 17. října...

Čeho lze dosáhnout, když se udělá petice.

kszdar.cz Přednáška o sexuální výchově – KS Žďár nad Sázavou Třinec 3.3.2012 Výbor na obranu rodičovských práv (VORP) byl založen roku 1995, kdy ministerstvo školství plánovalo zavedení povinného předmětu Sexuální výchova podle koncepce A. Brzka a J. Mellana. Rodiče sdružení ve VORPu vyjádřili nesouhlas s koncepcí otevřené sexuální výchovy, protože to vnímali jako zasahování státu do rodičovských práv na výchovu vlastních...

Proč Istanbulskou úmluvu kritizují právníci…

Od jara usilujeme o diskuze, aby se nic nezametlo pod stůl a my se potom nedivili. Aby se hlavně právníci vyjádřili k úmluvě a ne členky neziskovek. zdechovsky.blog.idnes.cz Proč Istanbulskou úmluvu kritizují právníci po celé Evropě a v ČR se o tom mlčí? MAFRA a.s. 19. 10. 2018 15:56:57 Žijeme v zemi gentlemanů, podpantofláků, selek...

Legislativní hnus

parlamentnilisty.cz Legislativní sra*ka, manifest genderismu. Nad českými zákony. Klausův právník varuje před Istanbulskou úmluvou, ostré Někdejší hradní právník Pavle Hasenkopf se vyjádřil k Istanbulské úmluvě. Spory o ní v poslední době čeří české společenské vody. Jde skutečně o dokument, který může nakonec zničit tradiční rodinu, před čím varuje profesor Petr Piťha, nebo jsou jeho obavy...

Jakékoli násilí na druhém člověku je zločin.

Zamyšlení nad IÚ: Jakékoli násilí na druhém člověku je zločin. Nejdříve trochu obecněji k ochraně žen před násilím. Ochranu žen zajišťuje např. Ústava české republiky, Listina základních lidských práv, Všeobecná deklarace lidských práva svobod, Konvence o vymýcení všech forem diskriminace žen (CEDAW), Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech, Mezinárodní úmluvy o ekonomických, sociálních a kulturních...

Nechci být rukojmí IÚ

Nechci být rukojmí IÚ Preambule uvádí, že: …násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji; násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež  ženám vnucují podřízené postavení...

Hysterické akademičky si vynucují kariérní postup

protiproud.cz Hysterické akademičky se pustily do psaní: Vynucují sí kariérní postup? Feministický Mein Kampf zaujal. Budou muži drezírováni jako psi? Recese usvědčující prohnilý svět humanitních věd. Čeho se dočkáme? Zveřejnění dopisu stovek žen působících ve vědeckých oborech s požadavkem na „ukončení dominance mužů“ se dostalo do souběhu se skandálem ve světě sociologie. Několika sociologům se...

Dva muži se milují a chtějí dítě? Co to obnáší?

Co vše předchází takové adopci dítěte „porozené na zakázku“? Dnes je velký tlak, aby byly uzákoněny sňatky homosexuálů a i adopce dětí. V ČR již máme tyto rodiče. Ví, ovšem ti, kteří je podporují, co vše tomu předchází? Ví to i oni sami? Příznivci takových adopcí nám zdůvodňují, že je úžasné, když se dítě narodí do...

Systémová chyba?

g.cz 11 smutných příběhů rodin, jimž Barnevernet odebral děti – G.cz Jordanka Jirásková 20.4.2015, 18:04 Diskuze 11-14 minut Marius Reikeras, norský advokát, který se už delší dobu snaží pomoci obětem Barnevernetu, říká:„Znám osobně více než 1000 případů, kdy Barnevernet neprávem odebral rodinám děti.“ Norsko má 5 084 000 obyvatel. V hledáčku Barnevernetu je přes 50 000...

Byznys na zakázku.

kuncova.blog.idnes.cz Gay pedofil v Norsku si nechal odnosit děti náhradní matkou a adoptoval je MAFRA a.s. 10. 10. 2018 7:43:00 Norskou veřejností hýbe případ psychologa, spolupracovníka Barnevernetu, Jo Erika Broyna, který si nechal odnosit dvojčátka náhradní indickou matkou, aby je poté adoptoval. Letos byl tento „vzorný otec“ odsouzen do vězení za držení více než 200...