Kategorie: EU

To tu skutečně chceme?

pravyprostor.cz Gender šílenství už zasahuje i Mexiko   MILAN RADEK Bohužel Mexiko chce jít s dobou a kopíruje i  to co nemá. Například brát muže nebo ženy tam kam nepatří.  Je to IN. A už to přineslo trpké ovoce.  Ve školce přijali uklízeče a vychovatele – muže, mají přece práva a je to korektní.  A...

Rizika dopadů ratifikace Istanbulské úmluvy

hnuticesta.cz Rizika dopadů ratifikace Istanbulské úmluvy nejen pro ČR – Hnutí Cesta Jaroslav Záhora Dejme sílu tradiční rodině a přirozenému řádu života! Cesta odpovědné společnosti společně s mnoha jinými uskupeními, občany i politiky již delší dobu přináší informace ohledně toho, co skutečně nabízí tzv. Istanbulská úmluva. Při pohledu na název úmluvy – Úmluva Rady Evropy o prevenci...

Tragické přehmaty….a udání

Podle IÚ nahlašovací povinnost má každý, kdo se domnívá. Paní se nedomnívala, celé si vymyslela. Dnes tento otec po dlouhých tahanicích je na svobodě. A takových případů je více. V případě přijetí ratifikace IÚ by neměl dovolání.  novinky.cz Muž strávil tři čtvrtě roku ve vazbě kvůli křivému obvinění z týrání – Novinky.cz středa 17. října...

Čeho lze dosáhnout, když se udělá petice.

kszdar.cz Přednáška o sexuální výchově – KS Žďár nad Sázavou Třinec 3.3.2012 Výbor na obranu rodičovských práv (VORP) byl založen roku 1995, kdy ministerstvo školství plánovalo zavedení povinného předmětu Sexuální výchova podle koncepce A. Brzka a J. Mellana. Rodiče sdružení ve VORPu vyjádřili nesouhlas s koncepcí otevřené sexuální výchovy, protože to vnímali jako zasahování státu do rodičovských práv na výchovu vlastních...

Proč Istanbulskou úmluvu kritizují právníci…

Od jara usilujeme o diskuze, aby se nic nezametlo pod stůl a my se potom nedivili. Aby se hlavně právníci vyjádřili k úmluvě a ne členky neziskovek. zdechovsky.blog.idnes.cz Proč Istanbulskou úmluvu kritizují právníci po celé Evropě a v ČR se o tom mlčí? MAFRA a.s. 19. 10. 2018 15:56:57 Žijeme v zemi gentlemanů, podpantofláků, selek...

Legislativní hnus

parlamentnilisty.cz Legislativní sra*ka, manifest genderismu. Nad českými zákony. Klausův právník varuje před Istanbulskou úmluvou, ostré Někdejší hradní právník Pavle Hasenkopf se vyjádřil k Istanbulské úmluvě. Spory o ní v poslední době čeří české společenské vody. Jde skutečně o dokument, který může nakonec zničit tradiční rodinu, před čím varuje profesor Petr Piťha, nebo jsou jeho obavy...

Jakékoli násilí na druhém člověku je zločin.

Zamyšlení nad IÚ: Jakékoli násilí na druhém člověku je zločin. Nejdříve trochu obecněji k ochraně žen před násilím. Ochranu žen zajišťuje např. Ústava české republiky, Listina základních lidských práv, Všeobecná deklarace lidských práva svobod, Konvence o vymýcení všech forem diskriminace žen (CEDAW), Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech, Mezinárodní úmluvy o ekonomických, sociálních a kulturních...

Nechci být rukojmí IÚ

Nechci být rukojmí IÚ Preambule uvádí, že: …násilí vůči ženám je projevem historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci žen a bránil ženám v plném rozvoji; násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů, jež  ženám vnucují podřízené postavení...

Ukradené dětství.

Ukradené dětství. Co čeká rodiče v MŠ a ZŠ, jaký bude program v „rámcově vzdělávacího procesu“? Zbude dětem čas na pohádky? Jak jsem přepisovala přednášku Italského advokáta o genderové teorii, tak mě zaujal název: „Standart pro sexuální výchovu v Evropě“ /v dokumentech/. Když člověk slyší, přehlédne. Protože jsme součástí Evropy, tak by, to co je...

Česká Ženská Lobby podala 10.10. trestní oznámení na prof. P.Piťhu

Česká Ženská Lobby podala 10.10. trestní oznámení na prof. P.Piťhu. Již ve svém 4 bodu trestního oznámení se mýlí, protože je podán návrh změny zákona, kdy 12 leté dítě si bude moci změnit v doprovodu dospělého na matrice své pohlaví, od 15 let bez dospělé osoby. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete...