Tančíme na Titaniku? Další tanec pod gilotinou zvaná Istanbulská úmluva.

czechfreepress.cz Ivana Schneiderová  Propásnutí se vyjádřit k ratifikaci Istanbulské úmluvy hrozí či ne? Ano hrozí. Podle legislativy PS se mají poslanci vyjádřit. https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=332 Cituji: Sněmovna jedná o mezinárodních smlouvách, pokud je třeba jejího souhlasu k ratifikaci nebo má-li být odstoupeno od smlouvy, s jejíž ratifikací vyslovila souhlas. Mezinárodní smlouva se předkládá alespoň v jednom autentickém...

Istanbulská úmluva a Gender ideologie do ní vložená III.: Ráno muž, odpoledne žena a večer jakýsi oboupohlavní hybrid?

pravyprostor.cz IVANA SCHNEIDEROVÁ Přečtěte si prosím důkladně text tzv. Istanbulské úmluvy. Ať se každému v té hlavě rozsvítí, co se na nás již záhy chystá! Ještě si dovolím úvahu k níže uvedené části této degenerované úmluvy. Tou je oblast školství. Istanbulská úmluva je přímým zásahem do školství a vzdělávání mládeže. Na základě této úmluvy mají...

Zdegenerovaná výchova dětí? – Ivana Schneiderová

Istanbulská úmluva a Gender ideologie do ní vložená. Zdegenerovaná výchova dětí? – Ivana Schneiderová Ivana Schneiderová 2. 5. 2018 Riziko je opravdu extrémně vysoké! Jedním z dalších stěžejních a nepřijatelných bodů je oblast školství. Istanbulská úmluva je přímým zásahem do školství a vzdělávání mládeže. Na základě této úmluvy mají být děti poučováni o „nestereotypních genderových rolích“,...

Zánik lidstva? – Ivana Schneiderová

czechfreepress.cz Istanbulská úmluva a Gender ideologie do ní vložená. Zánik lidstva? – Ivana Schneiderová Riziko je opravdu extrémně vysoké! Tato smlouva, v jedné své části, nedefinuje přesně pojem „stereotypní pojímání rolí žen a mužů“, a proto lze pod něj „schovat“ v podstatě cokoliv. Právě v tomto bodě je Istanbulská smlouva zneužitelná a společensky nebezpečná. Cituji: „Strany...

Moudrý člověk se poučí od sousedů, hloupý spálí vlastní zkušeností. Co uděláme my?

Jak to chodí v Itálii… Ideologie GENDER, degenerace nové generace a kdo to v Itálii propaguje  Moudrý člověk se poučí od sousedů, hloupý spálí vlastní zkušeností. Co uděláme my? Propagandu za generovou vyrovnanost organizuje hnutí LGBT. Podporují ho některé specifické neziskovky a pol. strany, v Itálii především levicové. Významným podporovatelem hybridní a bezpohlavní (de)generace je...

Logické vysvětlení dopadů imigrace

Istanbulská úmluva a Dublin IV. – Ivana Schneiderová

czechfreepress.cz  autorka: Ivana Schneiderová Istanbulská úmluva a Dublin IV. = dvojnásobná genocida českého národa Jedná se o smlouvu, která jako např. ve Finsku a Norsku umožňuje speciálním sociálním službám vloupat se do domů a bez soudu na bázi tzv. „prevence“ krást děti z jakékoliv rodiny, školy či školky jenom proto, že užívají výrazy jako máma...

Pozvánka na setkání

Zveme Vás na veřejná shromáždění v Olomouci 6. května a 3. června: Horní náměstí u sloupu Nejsvětější trojice v 15.00 hod Rádi bychom Vám k tomu ještě sdělili pár slov:  

Kdo rozděluje národ

Kdo rozděluje národ – video    

Internetová petice naší občanské iniciativy

Petici si můžete prohlédnout zde. Budeme rádi, když se připojíte…