Seminář Vendryně vliv Istanbulské úmluvy na naše životy – VIDEO

Odborné stanovisko k „rodovému scitlivovaniu“ dětí

Vyjádření podepsalo 346 odborníků – psychiatrů, psychologů, lékařů, pedagogů, biologů a sociologů na Slovensku. Výzva pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí   So znepokojením sledujeme súčasné trendy v politike a časti spoločnosti, ktoré čoraz viac naliehajú na vnášanie rodovej ideológie do škôl.[i],[ii],[iii] Rodová...

Přednáška Gabriele Kuby v Praze, autorky knihy Globální sexuální revoluce

  Přednáška Gabriele Kuby v Praze, autorka knihy Globální sexuální revoluce

Odborný seminář ze dne 20.6.2018, Olomouc

Odborný seminář ze dne 20.6.2018, Olomouc, Právní důsledky Istanbulské úmluvy, JUDr. Aleš Nytra  

Žádost o schůzku s panem Babišem ve věci ratifikace Istanbulské úmluvy a Globálních paktů

Žádost o schůzku ve věci ratifikace Istanbulské úmluvy a Globálních paktů Vážený pane premiére Babiši, obracíme se na Vás se žádostí o osobní schůzku, na které bychom s Vámi chtěli probrat mezinárodní smlouvy – Istanbulskou úmluvu a Globální pakty, u kterých se blíží jejich schvalování a ratifikace. My tyto smlouvy považujeme pro Českou republiku za...

Výzva k odstoupení od záměru ratifikace smluv Globálního kompaktu a Istanbulské úmluvy

Premiér Andrej Babiš Úřad vlády ČR nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 V Praze, dne 11.06.2018 Výzva k odstoupení od záměru ratifikace smluv Globálního kompaktu a Istanbulské úmluvy Vážený pane premiére, na základě našeho rozhovoru v Lidicích dne 10.06.2018 Vám zasílám informace týkající se „kradení dětí“ obsažené v Istanbulské úmluvě a další souvislosti...

Turecké genderové nebezpečí

neviditelnypes.lidovky.cz Daniela Kovářová Neviditelný pes Z Cařihradu k nám po staletí přichází kdejaká inspirace, ale poslední dárek je mimořádný. Istanbulská úmluva o potírání násilí na ženách má ambici změnit svět, který známe. Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva Rady Evropy z roku 2011, kterou Česká republika podepsala před dvěma lety a v příštích týdnech by ji...

POZOR na nepřesné, nebo mylné zprávy na alternativních serverech!

6. 2018 vyšel na webu zvedavec.org článek na téma Instanbulské smlouvy nazvaný ,,Babiš ratifikoval Istanbulskou smlouvu…“ V němž se píše následující: …V květnu Babiš ratifikoval Istambulskou úmluvu, která protlačuje gender pod záminkou ochrany žen. Dokonáno.   Rozhodně se distancujeme od takových článků a výroků, protože odporují skutečnosti. Příspěvek je zmatečný a je z části hoaxem....

Je možné mít vyšší imunitu než prezident?

V čem tkví další nebezpečí Istanbulské úmluvy? Ivana Schneiderová   Jak jsem psala, je to Gender ideologie, vymýcení předsudků, zvyků, tradic a dalších praktik /čl.12/, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů. Co si můžeme představit pod slovem dalších praktik? Vejde se tam každá záminka. Od čl. 5...

Prodali nás…

Zdrcující důkazy – stát jede v norských fondech: Konkr. ministři, úředníci, představitelé neziskovek, univerzity, firmy, projekty, propagace, smlouvy, čísla, lokace, vazby chobotnice kruhů napojených na norské fondy v ČR. Poslechněte si o tom podrobnosti a prohlédněte!