Archiv měsíce: Červen 2018

Turecké genderové nebezpečí

neviditelnypes.lidovky.cz Daniela Kovářová Neviditelný pes Z Cařihradu k nám po staletí přichází kdejaká inspirace, ale poslední dárek je mimořádný. Istanbulská úmluva o potírání násilí na ženách má ambici změnit svět, který známe. Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva Rady Evropy z roku 2011, kterou Česká republika podepsala před dvěma lety a v příštích týdnech by ji...

POZOR na nepřesné, nebo mylné zprávy na alternativních serverech!

6. 2018 vyšel na webu zvedavec.org článek na téma Instanbulské smlouvy nazvaný ,,Babiš ratifikoval Istanbulskou smlouvu…“ V němž se píše následující: …V květnu Babiš ratifikoval Istambulskou úmluvu, která protlačuje gender pod záminkou ochrany žen. Dokonáno.   Rozhodně se distancujeme od takových článků a výroků, protože odporují skutečnosti. Příspěvek je zmatečný a je z části hoaxem....

Je možné mít vyšší imunitu než prezident?

V čem tkví další nebezpečí Istanbulské úmluvy? Ivana Schneiderová   Jak jsem psala, je to Gender ideologie, vymýcení předsudků, zvyků, tradic a dalších praktik /čl.12/, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů. Co si můžeme představit pod slovem dalších praktik? Vejde se tam každá záminka. Od čl. 5...