TRADIČNÍ ČESKÁ RODINA       

ALTERNATIVA PRO ČECHY, MORAVU A SLEZSKO

Hájíme a vždy budeme hájit zájmy tradiční české rodiny!

Proč TRADIČNÍ? Slovem TRADIČNÍ myslíme ,,normální rodinu", tak, jak ji popisují slovníky od nepaměti – žena + muž + děti

Proč ČESKÁ? Jistě proto, že jsme Češi a je to tedy o nás, ale chceme se věnovat, ale i podporovat tento pojem nadnárodně, protože RODINA je základem společnosti VŠUDE…

RODINA je základní kámen každého fungujícího státu. Jen harmonicky fungující rodiny vytvoří fungující národ. Správně fungující národy vytváří harmonii lidstva, kde každá nota má své místo a nelze ji smíchat s jinou, nebo násilně ji přemístit. Kdo začne rozbíjet základní kameny, ten zničí celou stavbu a sám pod ní zahyne. A je jedno, jestli to myslel ,,dobře", nebo skutečně chtěl škodit.

RODINA – NÁROD – MÍR - to tvoří trio pro lidstvo a svět. Necháme-li zahynout rodiny, zahyne lidstvo. Nedopusťme to!!!  

Aktuální články naleznete ve spodní části stránky

Všechny dobré a důležité věci vznikaly z iniciativy aktivních jednotlivců.

Očekávat, že naše rodiny a občany budou chránit politikové se zdá být velmi naivní – viz. situace ve světě i v národě. Je tedy na čase převzít iniciativu a nečekat na ,,spásu úředníků", ale spojit naše síly, které přece nejsou zanedbatelné.

,,Bude-li každý z křemene, pak bude celý národ z kvádrů", říká klasik.

Věřme mu, spojme se a ochraňujme společnou věc – naše životy, naše děti, náš národ, naše sexualita…naše životy a celou naši budoucnost. Nikdo jiný to za nás neudělá!  


Toto vykládat svým dětem přece nechce nikdo z nás:

Chceme bojovat o zachování základních kamenů národa, tedy rodiny, dětí, vzájemných zdravých vztahů mezi lidmi, ale i národy.

Budeme na těchto stránkách přinášet důležité informace z domova i světa.

Budeme Vás informovat o aktivitách, které chceme vyvolat na ochranu skutečných hodnot.

Chceme oslovovat politiky, strany, instituce i jednotlivce a vyvolat společný hybný proud, který vzejde z nás, lidí, z našich lidských potřeb, lidského chápání světa, normálního, přirozeného pohledu na svět, národy, rasy, sexualitu, výchovu dětí a mnohá další témata, která s tím úzce souvisí.

Budeme Vám představovat petice, které jistě stojí za to, aby se k nim člověk vyjádřil a přidal.

Budeme Vás zvát na akce, které si kladou za cíl rozhýbat spící masu, která si neuvědomuje, že:

KDO SPÍ V DEMOKRACII, PROBUDÍ SE V TOTALITĚ….

Žel, toto už není vtip:


Doporučená literatura

Gabriele Kuby.: Globální sexuální revoluce - ztráta svobody ve jménu svobody, 2014

Kniha německé socioložky Gabriely Kuby analyzuje současnou situaci a příčiny útoků na tradiční rodinu a celou společnost.

Gabriele Kuby: Gender - nová ideologie ničí rodinu, 2014

Drobná a přehledná brožurka vysvětlující základní pojmy: Gender a gender mainstreaming, a co je převýchova dětí sexualizací.

Nejnovější články

Všechny články najdete v sekci Blog

Odborné stanovisko k "rodovému scitlivovaniu" dětí

Vyjádření podepsalo 346 odborníků - psychiatrů, psychologů, lékařů, pedagogů, biologů a sociologů na Slovensku. Výzva pri príležitosti…

Přednáška Gabriele Kuby v Praze, autorky knihy Globální sexuální revoluce

  Přednáška Gabriele Kuby v Praze, autorka knihy Globální sexuální revoluce

Odborný seminář ze dne 20.6.2018, Olomouc

Odborný seminář ze dne 20.6.2018, Olomouc, Právní důsledky Istanbulské úmluvy, JUDr. Aleš Nytra  

Žádost o schůzku s panem Babišem ve věci ratifikace Istanbulské úmluvy a Globálních paktů

Žádost o schůzku ve věci ratifikace Istanbulské úmluvy a Globálních paktů Vážený pane premiére Babiši, obracíme se…

Výzva k odstoupení od záměru ratifikace smluv Globálního kompaktu a Istanbulské úmluvy

Premiér Andrej Babiš Úřad vlády ČR nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 V Praze, dne…

Turecké genderové nebezpečí

neviditelnypes.lidovky.cz Daniela Kovářová Neviditelný pes Z Cařihradu k nám po staletí přichází kdejaká inspirace, ale poslední dárek…

POZOR na nepřesné, nebo mylné zprávy na alternativních serverech!

6. 2018 vyšel na webu zvedavec.org článek na téma Instanbulské smlouvy nazvaný ,,Babiš ratifikoval Istanbulskou smlouvu…“ V…

Je možné mít vyšší imunitu než prezident?

V čem tkví další nebezpečí Istanbulské úmluvy? Ivana Schneiderová   Jak jsem psala, je to Gender ideologie, vymýcení…

Prodali nás...

Zdrcující důkazy – stát jede v norských fondech: Konkr. ministři, úředníci, představitelé neziskovek, univerzity, firmy, projekty, propagace,…

Istambulská úmluva aneb co nám přinese, a o co příjdeme?

Svobodný vysílač: Ivana Schneiderová – občanská iniciativa Tradiční česká rodina: Istambulská úmluva aneb co nám přinese, a…

Tančíme na Titaniku? Další tanec pod gilotinou zvaná Istanbulská úmluva.

czechfreepress.cz Ivana Schneiderová  Propásnutí se vyjádřit k ratifikaci Istanbulské úmluvy hrozí či ne? Ano hrozí. Podle legislativy…

Istanbulská úmluva a Gender ideologie do ní vložená III.: Ráno muž, odpoledne žena a večer jakýsi oboupohlavní hybrid?

pravyprostor.cz IVANA SCHNEIDEROVÁ Přečtěte si prosím důkladně text tzv. Istanbulské úmluvy. Ať se každému v té hlavě…

Zdegenerovaná výchova dětí? - Ivana Schneiderová

Istanbulská úmluva a Gender ideologie do ní vložená. Zdegenerovaná výchova dětí? - Ivana Schneiderová Ivana Schneiderová 2. 5.…

Zánik lidstva? - Ivana Schneiderová

czechfreepress.cz Istanbulská úmluva a Gender ideologie do ní vložená. Zánik lidstva? - Ivana Schneiderová Riziko je opravdu extrémně…

Moudrý člověk se poučí od sousedů, hloupý spálí vlastní zkušeností. Co uděláme my?

Jak to chodí v Itálii... Ideologie GENDER, degenerace nové generace a kdo to v Itálii propaguje  Moudrý…

Logické vysvětlení dopadů imigrace

Istanbulská úmluva a Dublin IV. - Ivana Schneiderová

czechfreepress.cz  autorka: Ivana Schneiderová Istanbulská úmluva a Dublin IV. = dvojnásobná genocida českého národa Jedná se o…

Pozvánka na setkání

Zveme Vás na veřejná shromáždění v Olomouci 6. května a 3. června: Horní náměstí u sloupu Nejsvětější trojice…

Kdo rozděluje národ

Kdo rozděluje národ - video     http://tradicniceskarodina.cz/wp-content/uploads/2018/04/Kdo-rozděluje-národ.mp4